Бърза Публикация


Полет
 

• Взимаме 10% ако използвате Бързата Публикация. Ако публикувате полета си сами, нашите услуги са безплатни. Ние не взимаме такса за публикуване или продаване на Вашата оферта.

Цена - Офертите нямат фиксирана цена. Купувачите ще Ви предложат сума, която Вие може да приемете или отхвърлите.